Koala Integratsiooni Laagri Reeglid
Koala Integratsiooni Laagri Reeglid
Kallid lapsevanemad!

Palume lastel jälgida järgmisi reegleid.

1. Palun seletage lapsele, et on oluline kuulata treenerit ja kasvatajat ning jälgida juhiseid.

2. Laagris toimuvad eesti keele tunnid (mängud eesti keeles) ja laps on kohustatud nendest aktiivselt osa võtma, et aitada Ukrainast pärit lapsi eesti keele õppimisega.

3. Meie klubis on keelatud ebasündsa keele kasutamine ning teiste inimeste igasugune verbaalne ja mitteverbaalne solvamine, sh reaalse või kujuteldava seksuaalse sättumuse, teatud rahvusesse kuuluvuse vms põhjal.

4. Laagris tehakse fotosid ja videoid, et tutvustada lastevanematele ja laiale publikule laagri programmi. Last laagrisse saates annate nõusoleku antud materjalide kasutamiseks lastevanemate telegram chatis ja klubi reklaami eesmärkidel (meie veebilehel, sotsiaalmeedias jne).

5. Laps ei tohi laagrisse tulles olla haige (nohu, palavik, lööve vms).

6. Laps peab laagripäeval olema kohal õigel kellaajal.

7. Laps peaks olema riietatud mugavatesse spordiriietesse, mis ei takista liikumist. Kingade laenutamise tõttu on vaja sokke.

8. Last ei tohi jätta enne laagripäeva algust järelvalveta. Palun oodake kuni treener või kasvataja lapse üle võtab. Ronimiskeskuses laste järelvalveta jätmine on ohtlik!


Käitumisreeglid ronimisseinal.


1. Ronimisseina juures mattidel on keelatud joosta. Seinal olevatele ronijatele ei tohi minna lähemale kui 2 meetrit.

2. Ronimisel on keelatud ronida teiste inimeste kohal või all; võimalusel tuleb hoida distantsi.

3. Enne treeningut eemaldage kindlasti ehted (eriti sõrmused). Samuti on soovitatav eemaldada kellad ja ketid.

4. Kui seinalt on võimalik alla saada ronides, ei ole alla hüppamine soovitatud.

5. Ronimiskeskuses ei tohi karjuda.


Maksmise reeglid.

1. Me töötame ettemaksu alusel. Laagri registreerimise tasu saab maksta meie veebilehelt.


Reeglite eiramise korral jätab klubi endale õiguse keelata lapsel laagri külastamise ilma raha tagastamata.